قالب کفپوش بتنی

قالب کفپوش بتنی طراحان

طراحی و ساخت انواع قالب کفپوش بتنی، سنگفرش بتنی با پازل بتنی بسفارش مشتری برای تمامی دستگاههای بلوک زنی سیار و ثابت (پیوینگ، پیوسینگ)

مشتریان عزیز باید توجه داشته باشند که قالب کفپوش بتنی در دو تیپ ساخته میشود:

1- بصورت یک تکه از ورق یک تکه

2- بصورت چند تکه توسط جوشکاری چندین ورق

باید توجه داشت که قالب سنگفرش بتنی حتما میبایست بصورت یک تکه ساخته شود که در اینصورت شیارها و حفرههای قالب کفپوش بتنی توسط دستگاه cnc ایجاد شده و بسیار دقیق و با دوام خواهند بود ولی در حالت دوم بعلت جوشکاری اندازهها دقیق نخواهند بود و قالب عمر کمی خواهد داشت این قالبها ارزانتر از حالت اول میباشند.

 

 

برچسب ها: