قالب جدول بتنی

قالب جدول سیمانی

طراحی و ساخت انواع قالب جدول بتنی بسفارش مشتری برای تمامی دستگاههای جدول زنی سیار و ثابت (پیوینگ، پیوسینگ)

جهت ساخت قالب جدول بتنی معمولا از ورق ST-37 استفاده میشود ولی در صورت سفارش مشتری جهت افزایش طول عمر قالب میتوان ورقهای داخل قالب را از ورق ST-52 ساخت کرد.

برچسب ها: , , ,