قالب بلوک سقفی

قالب بلوک سقفی سیمانی

طراحی و ساخت انواع قالب بلوک سقفی که جز قالب بلوک سیمانی میباشد بسفارش مشتری برای تمامی دستگاههای بلوک زنی سیار و ثابت (پیوینگ، پیوسینگ)

برچسب ها: