قالب آبرو

قالب آبرو بتنی

آبروها در شهرسازی جهت عبور آب و انتقال آن در داخل شهرها و روستا ها کاربرد دارند. طراحی و ساخت انواع قالب آبرو دستگاههای تولید قطعات بتنی اعم از سیار و ثابت (پیوینگ، پیوسینگ)

 

برچسب ها: