سایر ماشین آلات بتن

دستگاه اسپلیتر

این دستگاه جهت تولید بلوکهای دکوراتیو یا نمادار طراحی شده که با شکافتن بلوک از قسمت مشخص شده نمای خاصی به بلوک میدهد.دستگاه اسپلیتر بلوک

مدلهای دستگاه اسپلیتر طراحان

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه واشینگ یا واش بتن

دستگاه واشینگ با فشار بالای آب نمای ظاهری سنگفرش یا کفپوشهای بتنی را سیقل داده و موادی مانند گرانیت، ریز دانه های مرمر و ...

را ظاهر میسازد که نمای زیبایی به سنگفرشها میدهد که این سنگفرشها به واش بتن نیز معروفند.

دستگاه واشینگ طراحان
دستگاه واشینگ

سنگفرش شسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه تامبلر

دستگاه تامبلر با مکانیزم مکانیکی توسط گردش مخزن چرخنده، سنگفرشها را به دیواره کوبیده و باعث تغییر در شکل کفپوشها شده و به آنها

دستگاه تامبلر

ظاهر قدیمی و آنتیک میدهد.

دستگاه تامبلر سنگفرش بتنی طراحان

 

 

 

 

 

 

 

میز ویبره

میز ویبره قدیمیترین روش تولید کفپوش یا سنگفرشهای بتنی میباشد که توسط قالبهای پلاستیکی و عمل ویبراسیون تولید میشوند.

میز ویبره

AzaranMobin